TITLE

DESCRIPTION

Termene si Conditii

Partile contractante
Societatea Comerciala EASTERN HOLIDAYS SRL cu sediul in Str. I.Gh.Duca, Nr. 49, Constanta, CIF 35917325, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/916/2016, telefon 0241.615123 ; 0241.615133, email office@eastern-holidays.ro, agentia de turism TRAVEL EASTERN HOLIDAYS, reprezentata prin MOTOCU NICOLAE, in calitate de Administrator, Licenta de turism Nr.  7580/18.04.2016, numita in continuare Agentie, pe de o parte
si
Turistul, pe de alta parte.
I. Obiectul contractului îl constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice organizat de catre Agentia Organizatoare, asa cum este acesta detaliat în voucher/bilet de odihna/tratament/bilet de excursie, anexat la prezentul contract.
Agentia organizatoare este: EASTERN HOLIDAYS SRL cu sediul in Str. I.Gh.Duca, Nr. 49, Constanta, Romania, CIF: 35917325, nr. inreg. la Registru Comertului: J13/916/2016, Telefon: 0241.615123 , 0241.615133,Constanta, Fax:\ Email:office@eastern-holidays.ro
II. Servicii contractate / numar de persoane:
PACHET SERVICII TURISTICE
Statusul rezervarii / comenzii  in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata – in curs de confirmare): confirmata / decont incheiat
In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul
1. Pretul total al contractului este … EURO / LEI  / USD si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.
Avansul este de … Euro / LEI / USD, iar plata finala se va face pana la data de……
In cazul in care turistul doreste sa achite in alta valuta decat cea in care este exprimat pretul pachetului de servicii, se percepe un comision de risc  valutar de 2 % fata de cursul BNR din ziua in care se face incasarea.
III. Drepturile si obligatiile Agentiei.
1. In cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul inaintea plecarii.
2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de la furnizorii de servicii  cazare si/sau transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente, serviciilor de aterizare, debarcare / îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. In situatia de supra rezervare (overbooking) a unui hotel, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care  situatia de supra rezervare(overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea  dreptul de a cerere despagubiri suplimentare.
3. In cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz  despagubirea pentru serviciile neprestate .
4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar întârzieri în traficul mijloacelor de transport,etc)
5. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, înaintea datei plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul /adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si / sau a detailistului ori în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contractarea organizatorului si / sau a detailistului .
c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului. Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara:
– sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor
– sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat
– adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera
IV. Drepturile si obligatiile turistului
1. în cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza   contractul si încheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, care implica sau nu  mijlocul de transport cu avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii  locului de zbor, sau daca sistemul de rezervari permite acest lucru (exemple de sisteme rezervari: Dertour, Amadeus, Tui, Neckerman, etc). Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. In cazul sejururilor de odihna si / sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în statiunile de pe litoral, cazarea se va face la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si / sau de tratament; în statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12:00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12:00 a zilei urmatoare celei înscrise pe bilet.
3. In cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
4.1.Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap.III pct.l, hotarârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitailor, sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
4.2 In cazul în care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
4.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat  turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii.
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile independente de voinaa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene );
c) anularea s-a facut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca  turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si / sau de tratament), în vederea acordarii serviciilor turistice.
V. Renuntari, penalizari, despagubiri.
1. Penalizare in caz de anulare din vina turistului:
– Conform politicii de anulare a companiilor aeriene si a unitatilor hotelirere
2. Pentru biletele de odihna si / sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
3. In cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu aceasta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera.
6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile, în caz contrar, cerererea de renuntare nu este luata în considerare.
7. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectarea a obligatiilor din contract.
VI. Reclamatii.
1) In cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sezizare în scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2) In aceasta situatie, Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 05 zile calendaristice de la încheierea calatoriei. Agentia urmeaza ca, în termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului, in scris, raspunsul.
VII. Asigurari – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau a falimentului Agentiei la SC GERMAN ROMANIAN ASSURANCE  SA , Str Emil Garleanu, nr. 11 , Bucuresti , polita Seria I , nr. 2587 / 13.04.2016
Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau de deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
VIII. Documentele ce constituie anexa la contract sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna – tratament, biletul de excursie, dupa acaz;
b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice.
IX. Dispozitii finale.
1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107 /1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631 /2001, cu modificarile ulterioare.
Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107 /1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 63/2001 eu modificarile ulterioare.

Mentiuni speciale:
1. Companiile aeriene isi rezerva dreptul de a modifica orarul de zbor, caz in care agentia de turism nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele intarzieri care presupun costuri suplimentare.
2. Modificarea orarului de zbor nu poate prezenta motiv de anulare a contractului din partea turistului.
3. Este posibil ca orarul de zbor sa nu  fie in conexiune cu programul zilei hoteliere si nici cu programul meselor de la hotel. Prin urmare nu se pot solicita despagubiri agentiei in cazul in care se pierd mese sau timpul petrecut la hotel este influentat de programul zborului (ex. plecare in prima zi seara cu retur in ultima zi dimineata)
4. Prima si ultima zi a excursiilor/sejururilor sunt de regula stabilite pentru transportul la/de la destinatie si nu pentru vacanta propriuzisa.
5. Ora pentru inceperea si terminarea zilei hoteliere este in general ora 12:00. In cazul in care zborul de retur este seara, turistul poate sta in camera dupa ora 12:00 doar in cazul in care solicita acest lucru la receptie. Eventualele costuri suplimentare generate de sederea in camera dupa ora 12:00 vor fi platite de turist direct la receptie.
6. Eventualele modificari ale locului/orei de plecare/intoarcere,  vor fi comunicate turistilor telefonic sau prin orice alte mijloace (ex: fax, e-mail, sms)

Parteneri

Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism
Let's go somewhere

Newsletter

Daca doresti sa primesti ofertele noastre atunci te poti inregistra mai jos.

Eastern Holidays

  •   Str. I. G. Duca nr. 49, Constanta, Romania

  •    Telefon: +40-241-615.123

  •    Telefon: +40-241-615.133

  •    Telefon: +40-736-300.417

  •    Telefon: +40-724-369.490

  •    Mail: office@eastern-holidays.ro

         

Contact Us

© Copyright 2016 Eastern Holidays s.r.l.